Opatovický kanál 2011

Vsobotu jsme jeli s cyklokroužkem do Bohdanče na Opatovický kanál. Akci zahájil vodník, který na začátku pasoval vodáckou chásku na vodáky, a na konec nám popřál hezkou poslední letošní cestu a zamkl vodu.

Moc se mi líbilo, když jsme projížděli různé mosty, některé hodně nízké. Projížděli jsme lesem a zahradami. Po cestě jsme se občerstvili v kempu, dali jsme si něco k jídlu a pití. V cíli jsme opékali vuřty s ostatními vodáky. Líbilo se mi, jak se řeka klikatila, jak byla barevná od spadaného listí. Na konci jsme si v hospodě zazpívali s muzikou, a zpívali jsme i celou cestu až domů.

Celá akce se nám všem moc líbila a za rok chceme jet zase! Pavlína Jandáková