Cyklisté jedou na řeku Slupii do Polska 2012

Slupia je jedinečnou řekou severozápadního Polska na rozhraní oblastí nazývající se Kašuby a Pomorze. Její jedinečnost je dána zejména pestrostí různorodých úseků: lehké peřejky, úseky pralesních meandrů v přírodním parku Dolina Slupii, jezery, málo prostupnými vrbičkami, plavbou mořským přístavem a nakonec zhoupnutím na mořských vlnách.

Plavbu jsme zahájili ve vesničce Sogzyca, celkem jsme pluli 5 dní a zdolali 100 km na vodě se spoustou zážitků. Na závěr jsme si ještě udělali výlet na písečné duny u Rabky mezi jezery a Baltským mořem.