Památky Čáslavska

caslav_02
Náměstí
caslav_03
Jan Žižka

Kraj, jehož střediskem se historickým vývojem stalo město Čáslav, měl již v nejstarších dobách své přirozené středisko na Hrádku. Čáslav však vznikla v polovině 13. stol. z rozhodnutí Přemysla Otakara II. umělým založením nad nynějším Podměstským rybníkem. Nové město bylo opatřeno hradbami a třemi branami (Hradeckou, Brodskou a Horskou). Opevnění se zčásti dochovalo dodnes. Postupem doby se město stalo střediskem kraji, zvaného čáslavským. Přes všechny ztráty, způsobené městu častými požáry a událostmi válečnými se v Čáslavi zachovalo mnoho vzácných historických a uměleckých památek.

Město Čáslav leží ve výběžku Polabí pod Železnými horami, v úrodné krajině 70 km jihovýchodně od Prahy. Nadmořská výška je 236 m, počet obyvatel 10 000. Čáslav je sídlem Městského úřadu, tří  peněžních ústavů, finančního úřadu, pošty a nemocnice. V místě jsou dvě základní školy, tři střední školy s vyšším nástavbovým studiem, odborná učiliště a hudební škola. Z kulturních zařízení muzeum, divadlo a knihovna.

caslav_01
Bašta na pěší zóně

Městské muzeum. Muzejní spolek Včela Čáslavská byl založen roku 1864. O dvacet let později byla postavena budova muzea – nejstaršího venkovského muzea v Čechách. Můžete tam najít jak původní expozice zoologické a historické tak i nové expozice archeologické. Muzeum má také literární a hudební oddělení.


ZÁMEK ŽLEBY a OBORA ŽLEBY

Zámek Žleby – expozice Historické interiéry se stylovým zařízením a sbírkami ze 16.-19. stol. (nábytek, zbraně, sklo, lovecké trofeje, porcelán, obrazy, vitraje) ve dvou prohlídkových trasách. Zajímavost V galerii je korunovační meč císaře Ferdinanda I., zhotovený ze zlata a stříbra, a žezlo z křišťálu Albrechta z Valdštejna.

zleby_01
Zámek Žleby
  1. TRASA – zahrnuje sled reprezentační pokojů, zámeckou kapli v gotizujícím slohu a kuchyni s původním vybavením. Délka prohlídky 60 min.
  2. TRASA – zámecké interiéry, kaple a kuchyně, velká věž s obytnými místnostmi a vyhlídkou, rozsáhlá sklepení. Délka prohlídky 90 min.

zleby_02

zleby_03

V areálu ukázkové obůrky můžete v letních měsících vidět zástupce naší zvěře, dravce, sovy, vodní ptáky, kunovité šelmy, bílé jeleny.

Ukázková obůrka je součástí obory o rozloze cca 130 ha ( z toho ukázková obůrka je cca 4 ha), na okraji obce Žleby asi 5 min. chůze od státního zámku Žleby.

Bílí jeleni se do střední Evropy dostali kolem roku 1780 a to z oblasti Persie kde žili volně v přírodě. U nás byli chováni v oborách hrabat Kinských, Valdštejnů, Schvarnzenberků a Černinů.