Památky Kutnohorska

Kutnohorsko se rozprostírá v malebném přírodním prostředí ohraničeném na severu řekou Labem, na jihu řekou Sázavou, na východě Železnými horami a západními výběžky Českomoravské vrchoviny.

Po okrese je rozseta řada architektonických a historických památek. Je to krajina, která inspirovala kutnohorského rodáka Josefa Kajetána Tyla k oslavě české země v textu národní hymny… „a to je ta krásná země, země česká, domov můj“. Tato slova byla sána při Tylových procházkách v okolí Kutné Hory, zejména malebným údolím Vrchlice do Roztěže a na Sion.

kh_01
Chrám svaté Barbory

 

Údolí Vrchlice nadchlo i básníka Emila Frýdu tak, že přijal pseudonym Jaroslav Vrchlický. V roce 1916 J. Chvojan, profesor kutnohorské reálky, malíř a sochař vytvořil ve skále nad potokem Vrchlice proti chrámu sv. P. Barbory jeho velký reliéf. Červeně značená turistická stezka z Kutné Hory přes Roztěž a Sion do Zruče nad Sázavou nese název „Vrchlického stezka„.

Téměř 580 km značených cest Vás provede nejkrásnějšími místy Kutnohorska, posetými koberci lesů, protkanými četným potoky, rybníky a kouzelným Posázavím. Na památném Sioně Vás uchvátí ticho, které Vás bude svádět k rozjímání nad osudem posledního husitského hejtmana Jana Roháče z Dubé.

Na žlutě značeném okruhu kolem Kutné Hory se budete kochat krásnými výhledy na město i daleké okolí s Polabím a Železnými horami. Nad hornickým městečkem Kaňkem se setkáte s pozůstatky po středověkém dolování stříbra, ale také se vzácnou paleontologickou lokalitou, kterou představuje obnažený břeh křídového moře.

kh_02

Při prohlídkách památkové rezervace Kutné Hory se budete obdivovat skvostu gotiky – chrámu sv. P. Barbory, Kamenné kašně a bývalé mincovně ve Vlašském dvoře. V muzeu Hrádek se seznámíte s dávnou hornickou historií a můžete i sestoupit do středověkého dolu. Za zmínku stojí také Kostnice v Sedlci a Zemědělské muzeum založené již roku 1891 v jedné z mála empírových staveb u nás, v zámku Kačina. Naučná stezka zámeckou oborou.

Historie pěstování tabáku je zachycena v muzeu tabáku, továrny na výrobu cigaret v Kutné Hoře, modely, stroje a předměty, které se vážou k výrobě. Refektář bývalého cisterciáckého kláštera s kaplí od J. B. Santiniho.