Lanžhodčané jezdí v holínkách

Proč Lanžhodčané jezdí na kolech v holínkách?
Protože se doslechli, že od šlapek mohou chytit AIDS a že proti tomu chrání guma.