Po poušti jede typický arab a český cyklista

Po poušti jede typický arab na své velbloudici a horko je k padnutí.
Náhle kolem něj profrčí český cyklista na kole Olpran.
Když se cyklista a Arab sejdou večer pod jednou palmou v oáze, vyptává se Arab Čecha, jak to dělá, že nepadne při jízdě na kole horkem.
Čech mu ochotně prozradí, že zkrátka jede tak rychle, že ho svištící vzduch ochladí.
Arab vyskočí na velbloudici a pobízejíc ji bičem žene se přes poušť.
Asi po hodině běhu velbloudice padne mrtvá.
Arab sleze ze hřbetu a naštvaně do ní kopne: „Asi zmrzla, svině!“