Přestavba topného systému v klubovně.

Děkuji tímto:

  1. Za pomoc při přestavbě topného systému v klubovně Odboru Klubu českých turistů TJ Turista Kutná Hora v Puškinské ulici pánům Lukášovi Podolákovi, Petru Podolákovi, Lence Podolákové, Josefu Podolákovi, Zdeňku Brunclíkovi, Michalovi Novotnému, Janu Hofmanovi, Jiřímu Šandovi, Josefu Vaňkovi, Ladislavu Šauerovi, Přemyslu Veverkovi, Alexandru Vávrovi, Antonínovi Novotnému atd.
  2. Za darování kamen a zapůjčení štípačky na dřevo panu Alexandru Vávrovi a Janě Vávrové
  3. Za přípravu otopu na zimu:Ladislavu Šauerovi, Janu Hofmanovi, Antonínu Novotnému a Alexandru Vávrovi
  4. Za organizační zajištění: Janě Liberské

Mgr.Jaroslav Liberský, předseda O-KČT TJ Turista Kutná Hora