Zahájení turistické sezony 2016

TJ Turista (několik postřehů z akce) … Sobota 2. dubna 2016 se vyznačovala nezvykle hezkým a teplým počasím.

Předem byla dohodnuta přednáška PhDr. Pavla Nováka na téma „Historie kutnohorských čtvrtí – Hlouška a Šipší“. Pro zdravotní indispozici přednášejícího organizátoři akce oslovili legendu Kutné Hory, pana Miroslava Štrobla, který se úkolu s nevšední ochotou ujal.

Na devátou dopoledně se tedy před klubovnou spolku u haly BIOS sešla šedesátka turistů s panem průvodcem. První zastávka nemohla být nikde jinde než před Tylovým divadlem. Poté se již před účastníky postupně objevoval obraz čtvrti Hlouška na přelomu dvacátých a třicátých let. Průmyslovka, dům gážistů, základní škola, bývalá čokoládovna Lidka a další. Přednášející brilantním způsobem propojil záměry města z té doby s realizační skutečností. Pozorný posluchač si mohl představit, jak tato čtvrť vypadala původně bez pozdějších budov zahuštění zástavby i jak bylo město v té době bohaté, když mohlo realizovat tak ambiciózní výstavbu reprezentativních budov.

Jako každý rok i letos oddíl cykloturistů zajišťoval pohyblivé občerstvení. To na účastníky čekalo v prostoru bývalé Avie, v polovině trasy. Stolky, židličky, káva, čaj, polévka a další. Pan Štrobl dovedl účastníky až sem a jal se pokračovat v přednášce. Nyní účastníci byli postaveni před dilema, co dřív, duchovní nebo hmotnou potravu? Na místě se ukázalo, kolik účastníků dalo přednost té druhé před duchovní potravou.

Vycházka končila na svahu Sukova u tzv. „Menhirů“, kde bylo opět posezení s opékáním vuřtů. Nádherného počasí většina využila k dalšímu setrvání na místě kochajíce se skvělými výhledy na Kutnou Horu.

Účastníci na konci přednášky ocenili přednášejícího mohutným potleskem, který by v divadle jistě vydal nejméně na tři opony. Odměnou byla i lahev kvalitního vína, aby pro své další bádání získal tu pravou inspiraci.

Díky indispozici PhDr. Nováka bylo možné srovnat oba přednášející. Oba jsou vynikající a lze je doporučit. Jistá odlišnost ale zde je. PhDr. Novák je vystudovaný a vysoce erudovaný vědec – historik, pan Miroslav Štrobl je nadšenec, milovník Kutné Hory mající hluboký zájem o její bohatou historii, zanícený badatel. Je dobře, že Kutná Hora má občany obojího typu.

TJ Turista