Podzimní cyklo-schůze 2018

Sešel se měsíc s měsícem a je tu listopad. Cyklistická sezóna byla úspěšně uzavřena v sobotu 6. 10. 2018 putováním Za malínským křenem a proto je čas na bilancování uplynulého roku.

Členové Cykloturistického kroužku (CTK) se sešli v sobotu 17. 11. 2018 v restauraci Na Přítoce v počtu 21.

Akci připravili manželé Podolákovi a probíhala podle standardního programu:

  • Cykloaktivita za rok 2018
  • Hospodaření v roce 2018, oddílové známky
  • Hodnocení sezóny – zprávy vedoucích akcí
  • Zimní program a úkoly pro akce v roce 2019
  • Prázdniny na kole 2019 – 36. ročník
  • Diskuze, dárky k životním výročím, večeře, volný program.

Kutnohorský CTK se každoročně účastní celorepublikové soutěže o nejvíce ujetých cyklokilometrů.

Byli jsme úspěšní:

Seniorky (270 hodnocených)

20. Honová Dagmar 2 507 km
102. Čiháková Miloslava 621 km
138. Procházková Ludmila 353 km

Ženy (58 hodnocených)

1. Podoláková Lenka 2 753 km
2. Zámišová Iva 2 744 km
4. Polívková Květa 1 410 km
Do 51. místa se umístilo dalších 7 členek CTK.

Dorostenky (12 hodnocených)

2. Bromová Pavla 880 km

Senioři (321 hodnocených)

35. Zámiš Milan 2 791 km
38. Hon Lubomír 2 669 km
74. Brunclík Zdeněk 1 856 km
Do 215. místa se umístili další 4 členové CTK.

Muži (81 hodnocených)

5. Podolák Lukáš 2 753 km
21. Brom Josef 1 322 km
24. Šauer Roman 1 228 km
Do 78. místa se umístilo dalších 5 členů CTK.

Žáci (17 hodnocených)

3. Šauer Roman 666 km
12. Brom Josef 186 km

Kutnohorský CTK (31 členů) se umístil na 6. místě s celkovým počtem 32 917 ujetých kilometrů. Předány byly 3 stříbrné odznaky pro Moronga Ludovíta, Šauera Roman a Ligenzu Tomáše. Drobné dárky obdrželi letošní oslavenci u příležitosti svých kulatých narozenin: Květa Polívková, Martin Herel a Roman Šauer.

P. S.: Nelze nepřipomenout, že našeho setkání se zúčastnila úplně nová členka CTK a to Elen Ligenzová. Ve věku 5 měsíců se plně zapojila do diskuze a chvílemi svým zvučným hlasem zcela ovládla přítomné auditorium. Děda Podolák pečlivě prohlédl její nožičky a prohlásil: „Nelze pochybovat, že je Elen dobře vybavena ke sportovnímu klání všeho druhu. Ovšem cyklistika bude na prvním místě.“

Tonda Mládek

Nejen cyklistická, ale i značkářka sezóna začala.

Členové spolku se věnují též revizím cyklotras na okrese. Začátek je stejný, rozdělení tras a dokumentace. Pak sednout na kolo, objet stanovenou trasu, sepsat chybějící orientační prvky a odeslat na ústředí Klubu českých turistů. Letos opět vyjede rodina Podolákova, Luboš Hron, Michal Novotný, Andrea Jelínková a Hana Linhartová, která je okresním cykloznačkařem, celý tým vede a odpovídá za vše kolem. Na okrese je celkem 17 cyklotras o délce 264 km. Ty se každoročně projíždějí. Celý článek naleznete zde http://www.tj-turista.cz/nejen-turisticka-ale-i-znackarska-sezona-zacala

O zlatý hrozen jižní Moravy 2015

Již po deváté se náš oddíl vypravil na poznávací jízdu po Břeclavi a jejím okolí v rámci alce „O zlatý hrozen jižní Moravy – memoriál Zdeňka Němce“. Letos se jednalo o 39. ročník. V neděli se ztrácíme v davu a s velkým zájmem sledujeme „Břeclavské svatováclavské slavnosti“.

Pokračovat ve čtení „O zlatý hrozen jižní Moravy 2015“