Jak jsme znárodnili strom.

Členové O-KČT TJ Turista se starají o údržbu značených pěších turistických tras a cyklotras. Provádějí nejen obnovou turistických značek, ale i směrovníků, map a dalších prvků. Mezi ně patří i nejrůznější lávky přes potoky v terénu. Letošní rok byl bohatý na povodně a to nejen na Pertoltickém potoce. Většina dřevěných lávek padla vodnímu živlu za oběť nebo byla alespoň významně poškozena. Proto k činnostem našich členů patřila letos i jejich obnova. Jak ale postavit dřevěnou lávku v místě kam vede jen pěšina, široko daleko není les a místo není dostupné pro jakékoliv vozidlo? Nesnadný úkol, podařilo se nám však najít jedno řešení. Pokračovat ve čtení „Jak jsme znárodnili strom.“

Přestavba topného systému v klubovně.

Děkuji tímto:

  1. Za pomoc při přestavbě topného systému v klubovně Odboru Klubu českých turistů TJ Turista Kutná Hora v Puškinské ulici pánům Lukášovi Podolákovi, Petru Podolákovi, Lence Podolákové, Josefu Podolákovi, Zdeňku Brunclíkovi, Michalovi Novotnému, Janu Hofmanovi, Jiřímu Šandovi, Josefu Vaňkovi, Ladislavu Šauerovi, Přemyslu Veverkovi, Alexandru Vávrovi, Antonínovi Novotnému atd.
  2. Za darování kamen a zapůjčení štípačky na dřevo panu Alexandru Vávrovi a Janě Vávrové
  3. Za přípravu otopu na zimu:Ladislavu Šauerovi, Janu Hofmanovi, Antonínu Novotnému a Alexandru Vávrovi
  4. Za organizační zajištění: Janě Liberské

Mgr.Jaroslav Liberský, předseda O-KČT TJ Turista Kutná Hora

Poslední rozloučení s Jaromírem Krtičkou

Jaromír Krtička založil v roce  1977 cykloturistický oddíl v Kutné Hoře, v době,kdy kolo nebylo ještě módním trendem.

Vybudoval klubovnu a mnoho volného času věnoval mládeži. Učil ji poznávat nejen naši vlast,ale i zahraničí. Vychoval spoustu osobností, které na něj stále vzpomínají jako na druhého tátu.

Byl zakladatelem desetidenního putování Prázdniny na kole, kde se již 26 let každoročně sjíždí přes sto cyklistů z celé republiky. Za tuto obětavost získal několik uznání a ocenění.

Nikdy neodmítl podat pomocnou ruku těm,kteří potřebovali. Naopak,byl jejich oporou a povzbuzením.

I v pokročilém věku byl činným členem turistiky, s radostí hodnotil úspěchy, smutně komentoval prohry, ale to k životu patří.

Za to vše Ti děkujeme – Jaromíre !
A zkusíme jezdit pro radost – jak si říkal !

V Jaromíru Krtičkovi odešel „táta“ generací cyklistů

Naposledy se v pátek 12. března v 11 hodin se rozloučí přátelé a známí s Kutnohorákem Jaromírem Krtičkou, zakladatelem místního cykloturistického oddílu.

Kutnohorský deník

Tento oblíbený, a podle mnoha příkladně obětavý člověk a milovník cyklistiky zemřel 7. března. O krátkou vzpomínku na něj jsme požádali současného předsedu kutnohorského cykloturistického oddílu Lukáše Podoláka.

Pokračovat ve čtení „V Jaromíru Krtičkovi odešel „táta“ generací cyklistů“

Jaromír Krtička

krticka2“ Život, který jsem vedl byl všechno, co jsem uměl,
život, který jsem vedl byl pro Vás … ! “

Se slzami v očích Vám chceme oznámit smutnou zprávu, že pan Jaromír Krtička dojel svůj poslední výlet dne 7.3.2010.

Stále budeme vzpomínat na kamaráda, který mnohým z nás ukázal správnou cestu nejen na kole, ale i v životě. Dodával nám optimismus, jenž si uchoval do poslední chvile. Přejeme si, ať nad námi drží stále ochrannou ruku z cyklistického ráje, kam určitě patří a doufáme, že jeho idea cykloturistiky bude i nadále pokračovat !

Poslední rozloučení s “ Krtkem “ – se koná 12.3.2010 v 11:00 hodin v obřadní síni na hřbitově v Kutné Hoře.

Za cykloturistický kroužek  Lenka a Lukáš

Pokračovat ve čtení „Jaromír Krtička“

Jaromír KRTIČKA z Kutné Hory

Jedna z největších postav novodobé cykloturistiky oslavila 70 narozeniny.

Když mi bylo deset, maminka mi přečetla z novin článek o náboru do cykloturistického oddílu. Tenkrát jsem netušil, jak pár řádků ovlivní můj život! A nejen rádky, ale čkověk, který se za nimi skrýval. Věčně plný optimismu a chutí po dobrodružství a poznání. Člověk, jenž uměl pochopit nás – kluky a mravenčí pílí z nás dělal chlapy s láskou ke kolu a partě. Jaromír Krtička – všemi nazývaný Krtek – mi dával pocítit pocit svobody a prvního poznání cizích krajů ze sedla kola.

Pokračovat ve čtení „Jaromír KRTIČKA z Kutné Hory“