Seznam památek kolem nás

Protože jezdíme často, rádi a všude, navštěvujeme místa známá i méně známá, tak jako tak se o ně s vámi podělíme. V menu si vyberte a čtěte 🙂

mapa-cr-kraje

 • Kácov – Barokní zámek
 • Hrádek – Kutná Hora – Gotická tvrz v podobě opevněného městského paláce, muzeum stříbra
 • Kaple Božího těla v Kutné Hořě – Součást areálu chrámu sv. Barbory
 • Katedrála Nanebevzetí Panny Marie v Sedleci – Chrám v cisterciáckém klášteru Sedlec, zapsán v Unesco
 • Kostel sv. Jana Nepomuckého – Jediná sakrální barokní novostavba v Kutné Hoře
 • Kostnice – Kutná Hora
 • Kutná Hora – Kamenný dům – Vrcholně gotický měšťanský dům
 • Vlašský dvůr – Opevněné sídlo v Kutné Hoře, později mincovna
 • Kutná Hora – klášter – Barokní klášter
 • Kutná Hora – Tylův památník – Rodný dům J. K. Tyla
 • Pirkenštějn – Gotický hrad ze 14.stol – Rataje nad Sázavou
 • Rataje nad Sázavou – Raně barokní zámek – Rataje nad Sázavou
 • Sázavský klášter – Historie kláštera jehož počátky sahají do 11.stol. – Sázava
 • Klášter a zámek Sázava – Klášter Benediktýnů
 • Semtěš – Gotická tvrz
 • Kačina – Empírový zámek – Svatý Mikuláš
 • Zruč nad Sázavou – Novogotický zámek s anglickým parkem
 • Dolní Štrampouch – větrný mlýn – Žáky
 • Žleby – Romantický zámek

Památky Kutnohorska

Kutnohorsko se rozprostírá v malebném přírodním prostředí ohraničeném na severu řekou Labem, na jihu řekou Sázavou, na východě Železnými horami a západními výběžky Českomoravské vrchoviny.

Po okrese je rozseta řada architektonických a historických památek. Je to krajina, která inspirovala kutnohorského rodáka Josefa Kajetána Tyla k oslavě české země v textu národní hymny… „a to je ta krásná země, země česká, domov můj“. Tato slova byla sána při Tylových procházkách v okolí Kutné Hory, zejména malebným údolím Vrchlice do Roztěže a na Sion.

kh_01
Chrám svaté Barbory

 

Údolí Vrchlice nadchlo i básníka Emila Frýdu tak, že přijal pseudonym Jaroslav Vrchlický. V roce 1916 J. Chvojan, profesor kutnohorské reálky, malíř a sochař vytvořil ve skále nad potokem Vrchlice proti chrámu sv. P. Barbory jeho velký reliéf. Červeně značená turistická stezka z Kutné Hory přes Roztěž a Sion do Zruče nad Sázavou nese název „Vrchlického stezka„.

Téměř 580 km značených cest Vás provede nejkrásnějšími místy Kutnohorska, posetými koberci lesů, protkanými četným potoky, rybníky a kouzelným Posázavím. Na památném Sioně Vás uchvátí ticho, které Vás bude svádět k rozjímání nad osudem posledního husitského hejtmana Jana Roháče z Dubé.

Na žlutě značeném okruhu kolem Kutné Hory se budete kochat krásnými výhledy na město i daleké okolí s Polabím a Železnými horami. Nad hornickým městečkem Kaňkem se setkáte s pozůstatky po středověkém dolování stříbra, ale také se vzácnou paleontologickou lokalitou, kterou představuje obnažený břeh křídového moře.

kh_02

Při prohlídkách památkové rezervace Kutné Hory se budete obdivovat skvostu gotiky – chrámu sv. P. Barbory, Kamenné kašně a bývalé mincovně ve Vlašském dvoře. V muzeu Hrádek se seznámíte s dávnou hornickou historií a můžete i sestoupit do středověkého dolu. Za zmínku stojí také Kostnice v Sedlci a Zemědělské muzeum založené již roku 1891 v jedné z mála empírových staveb u nás, v zámku Kačina. Naučná stezka zámeckou oborou.

Historie pěstování tabáku je zachycena v muzeu tabáku, továrny na výrobu cigaret v Kutné Hoře, modely, stroje a předměty, které se vážou k výrobě. Refektář bývalého cisterciáckého kláštera s kaplí od J. B. Santiniho.

Památky Čáslavska

caslav_02
Náměstí
caslav_03
Jan Žižka

Kraj, jehož střediskem se historickým vývojem stalo město Čáslav, měl již v nejstarších dobách své přirozené středisko na Hrádku. Čáslav však vznikla v polovině 13. stol. z rozhodnutí Přemysla Otakara II. umělým založením nad nynějším Podměstským rybníkem. Nové město bylo opatřeno hradbami a třemi branami (Hradeckou, Brodskou a Horskou). Opevnění se zčásti dochovalo dodnes. Postupem doby se město stalo střediskem kraji, zvaného čáslavským. Přes všechny ztráty, způsobené městu častými požáry a událostmi válečnými se v Čáslavi zachovalo mnoho vzácných historických a uměleckých památek.

Město Čáslav leží ve výběžku Polabí pod Železnými horami, v úrodné krajině 70 km jihovýchodně od Prahy. Nadmořská výška je 236 m, počet obyvatel 10 000. Čáslav je sídlem Městského úřadu, tří  peněžních ústavů, finančního úřadu, pošty a nemocnice. V místě jsou dvě základní školy, tři střední školy s vyšším nástavbovým studiem, odborná učiliště a hudební škola. Z kulturních zařízení muzeum, divadlo a knihovna.

caslav_01
Bašta na pěší zóně

Městské muzeum. Muzejní spolek Včela Čáslavská byl založen roku 1864. O dvacet let později byla postavena budova muzea – nejstaršího venkovského muzea v Čechách. Můžete tam najít jak původní expozice zoologické a historické tak i nové expozice archeologické. Muzeum má také literární a hudební oddělení.


ZÁMEK ŽLEBY a OBORA ŽLEBY

Zámek Žleby – expozice Historické interiéry se stylovým zařízením a sbírkami ze 16.-19. stol. (nábytek, zbraně, sklo, lovecké trofeje, porcelán, obrazy, vitraje) ve dvou prohlídkových trasách. Zajímavost V galerii je korunovační meč císaře Ferdinanda I., zhotovený ze zlata a stříbra, a žezlo z křišťálu Albrechta z Valdštejna.

zleby_01
Zámek Žleby
 1. TRASA – zahrnuje sled reprezentační pokojů, zámeckou kapli v gotizujícím slohu a kuchyni s původním vybavením. Délka prohlídky 60 min.
 2. TRASA – zámecké interiéry, kaple a kuchyně, velká věž s obytnými místnostmi a vyhlídkou, rozsáhlá sklepení. Délka prohlídky 90 min.

zleby_02

zleby_03

V areálu ukázkové obůrky můžete v letních měsících vidět zástupce naší zvěře, dravce, sovy, vodní ptáky, kunovité šelmy, bílé jeleny.

Ukázková obůrka je součástí obory o rozloze cca 130 ha ( z toho ukázková obůrka je cca 4 ha), na okraji obce Žleby asi 5 min. chůze od státního zámku Žleby.

Bílí jeleni se do střední Evropy dostali kolem roku 1780 a to z oblasti Persie kde žili volně v přírodě. U nás byli chováni v oborách hrabat Kinských, Valdštejnů, Schvarnzenberků a Černinů.